Freshman
(1年生)

KeigoChino.jpg

​Keigo Chino

SyuheiOgida.jpg

​Syuhei Ogida

more
S__137256974.jpg

​Syoki Tagami

more
TomaMiyamoto.jpg

Toma Miyamo

more
HirokiInoue.jpg

​Hiroki Inoue

more
YutaIsiduki.jpg

​Yuta  Ishiduki

more
S__137256974.jpg

Yoshiki  Tsuruoka

more
TairaYoshihara.jpg

​Taira Yoshihara

more
MasaakiHirahara.jpg

Masaaki Hirahara

more
RIsaKobayashi.jpg

Risa Kobayashi

more
KairiKyoya.jpg

​Kairi Kyoya

more
SakurakoBaba.png

​Sakurako Baba

more