​Junior

(3年生)

17606543.1394d83c8bcc18c1f8fb5bdcdd6b06b

​Ryosuke Baba

​Riugo Honda

17606543.4b9f396db3df4b82f2c2b2a97ca5e98

Mitsutoshi ​Nakata

more
17606543.ba9939612c141846a9d72e1283e0056

​Ryusuke Maeshiro

17606543.6fbcc89a8c78ab2f258b57a41d4b7de

​Yuya Kubota

​Masami Kobayashi

​Kouta Yamazaki

Sogo Yoshida